Advokatvakt

Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby gratis advokathjelp i biblioteket en gang i måneden.

Dette er et tilbud hvor det gis inntil 30 minutter gratis juridisk rådgivning. Ordningen er basert på frivillighet fra advokatene i Mandal. Målet er å løse juridiske problem under konsultasjonen.

Har du en kompleks sak som ikke lar seg løse i løpet av den avsatte tiden, vil du få råd om hvordan du kan gå videre med saken.

Kontakt biblioteket for å reservere tid.

ADVOKAT TIDSPUNKT
Per T. Sneve Torsdag 14. mars Kl 17.00 – 19.00
Wenche Wiblemo Torsdag 11. april Kl 17.00 – 19.00
Rita Hagehei Torsdag 9. mai Kl 17.00 – 19.00
Per T. Sneve Torsdag 22. august Kl 17.00 – 19.00
Carl Henning Leknesund Torsdag 19. september Kl 17.00 – 19.00
Eirik Ramsland Torsdag 24. oktober Kl 17.00 – 19.00
Elise Valvik Torsdag 21. november Kl 17.00 – 19.00

Målgruppe:

Skrevet av: Leon Bang-Hetlevik 14. juni 2019