Advokatvakt

Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby gratis advokathjelp i biblioteket en gang i måneden.

Dette er et tilbud hvor det gis inntil 30 minutter gratis juridisk rådgivning. Ordningen er basert på frivillighet fra advokatene i Mandal. Målet er å løse juridiske problem under konsultasjonen.

Har du en kompleks sak som ikke lar seg løse i løpet av den avsatte tiden, vil du få råd om hvordan du kan gå videre med saken.

Ta kontakt med oss for å avtale tid med en advokat

Epost: post@mandalbibliotek.no
Telefon: 382 73 130

Kommende advokatvakter

  1. Advokatvakt

    Dato torsdag 19 november 17:00 - 18:40
    Plass Lindesnesbibliotekene Mandal

    Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby gratis advokathjelp i biblioteket en gang i måneden.

Vis flere...