Lindesnesbibliotekene innfører strakstiltak

For å begrense spredning av koronaviruset har kommunen besluttet å stenge alle bibliotek inntil videre.

Lån/bestillinger/purringer

Vi forlenger alle eksisterende lån. Du trenger altså ikke bekymre deg over å få purringer i denne perioden.

Har du materiale til avhenting vil de fortsatt være tilgjengelig for deg når vi åpner opp bibliotekene igjen. Vi leverer dessverre ikke ut bøker nå i denne perioden.

Materiale som blir bestilt i stengeperioden vil ikke bli ekspedert før vi er tilbake i vanlig drift. 

Arrangement

Alle arrangement er avlyst i perioden.

Information in english

Due to the Corona virus, all libraries will be closed untill further notice. All open events will be cancelled. 

We have extended all existing loans. No one will be charged late fee. If you have material for collection, they will still be available to you when we open the libraries again.

Material ordered during the closing period will not be processed until we reopen.

15. mars 2020