Nasjonalbiblioteket

På nb.no er en stor del Nasjonalbibliotekets samlinger digitalt tilgjengelige. Du finner digtaliserte bøker, aviser, tidsskrifter fotografier, radioopptak og mye mer. Noe av materialet kan fritt lastes ned, mens noe bare er tilgjengelig fra bibliotekets maskiner. Ta konstakt med oss hvis du lurer på noe.

Vi anbefaler å prøve tjenesten!

Søk i Bokhylla.no