Advokatvakt

Arrangement

Arrangementet har allerede vært

17 januar torsdag 2019
14 mai torsdag 2020
17.01.2019 til 14.05.2020.
Plass Lindesnesbibliotekene Mandal
Pris: Gratis

Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby gratis advokathjelp i biblioteket en gang i måneden.

Dette er et tilbud hvor det gis inntil 30 minutter gratis juridisk rådgivning. Ordningen er basert på frivillighet fra advokatene i Mandal. Målet er å løse juridiske problem under konsultasjonen.

Har du en kompleks sak som ikke lar seg løse i løpet av den avsatte tiden, vil du få råd om hvordan du kan gå videre med saken.

Kontakt biblioteket for å reservere tid.

ADVOKAT TIDSPUNKT
Eirik Ramsland Torsdag 24. oktober Kl 17.00 – 19.00
Elise Valvik Torsdag 21. november Kl 17.00 – 19.00
Rita Hagehei Torsdag 5. desember Kl 17.00 – 19.00
Rune Stangeland Torsdag 16. januar Kl 17.00 – 19.00
Elise Valvik Torsdag 13. februar Kl 17.00 – 19.00
Eirik Ramsland Torsdag 12. mars Kl 17.00 – 19.00
Carl Henning Leknesund Torsdag 23. april Kl 17.00 – 19.00
Per T. Sneve Torsdag 14. mai  

Tagger: